• Naziv objekta: Klavnica in mesna predelava
  • Investitor: Arvaj Kranj
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 860.000,00 EUR
  • Leto: 2002
  • Status: Izvedeno