Thumbnail image
  • Naziv objekta: Klavnica
  • Investitor: KZ Rače
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 1.045.000,00 EUR
  • Leto: 2003
  • Status: Izvedeno