Thumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Klavnica in mesna predelava
  • Investitor: Pomurka d.d.
  • Vrsta instalacij: Kompletne strojne instalacije in Rekonstrukcija NH3 hladilnega sistema
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 877.000,00 EUR
  • Leto: 2003
  • Status: Izvedeno