Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Pokriti bazenski kompleks Bioterme Mala Nedelja
  • Investitor: Segrap d.o.o. Rudarstvo proizvodnja in gradbeništvo
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 8.000.000,00 EUR
  • Leto: 2007
  • Status: Izvedeno