Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Hotel Nobelium
  • Investitor: BK Studio
  • Vrsta instalacij: Kompletne zunanje in notranje strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2009
  • Status: V izvajanju