Thumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Hotel Velika Terapija
  • Investitor: Terme Radenci d.o.o.
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija strojnih instalacij
  • Faza projekta: PGD, PZI
  • Nadzor: Ne
  • Vrednost investicije: cca. 700.000,00 EUR
  • Leto: 2007
  • Status: Izvedeno