Thumbnail image
  • Naziv objekta: Hotel Jeruzalem Ljutomer
  • Investitor: Terme Radenci d.o.o.
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija strojnih instalacij
  • Faza projekta: PZI in PID
  • Nadzor: Ne
  • Vrednost investicije: cca. 180.000,00 EUR
  • Leto: 2006
  • Status: Izvedeno