Thumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Hotel Bela Krajina
  • Investitor: GTM - Gostinstvo in turizem d.o.o.
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija kompletnih strojnih instalacij
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 460.000,00 EUR
  • Leto: 2005
  • Status: Izvedeno