Thumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Hotel Termal, Moravske Toplice
  • Investitor: Panonske terme d.d.
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija strojnih instalacij
  • Faza projekta: PZI in PID
  • Nadzor: Da
  • Vrednost investicije: cca. 375.000,00 EUR
  • Leto: 2004
  • Status: Izvedeno