Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Hotel Ajda, Moravske Toplice
  • Investitor: Panonske terme
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija strojnih instalacij
  • Faza projekta: PZI in PID
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 500.000,00 EUR
  • Leto: 2002
  • Status: Izvedeno